Skip to content

Privacy Policy

Go Nutz heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Go Nutz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
Go Nutz garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Go Nutz gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden
Indien op de website van Go Nutz links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Go Nutz op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Go Nutz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Go Nutz de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht
De op de website van Go Nutz gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van delen van de site is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het gebruik van ons logo en foto’s ter promotie van een optreden van de band is uiteraard toegestaan. Gebruik bij voorkeur niet het logo bovenaan de website. Dat is speciaal op maat gemaakt voor de website, en in veel gevallen voor u niet bruikbaar omdat het te klein is.

Privacy verklaring
Go Nutz bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Go Nutz worden verstrekt. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens zullen zonder toestemming nooit worden gedeeld met derden.

Internetsites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Go Nutz zijn verbonden.

Cookies
Bij het gebruik van Go Nutz kunnen door de website van Go Nutz zgn. cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van Go Nutz wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend en zijn tevens bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee u de website van Go Nutz bezoekt. Go Nutz maakt geen gebruik van advertentiesystemen die uw surfgedrag analyseren.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer
Go Nutz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen of nadere info kunt u contact opnemen met Go Nutz via de kanalen zoals elders op deze website staan vermeld.

Back to top